مدیر سیستم
  پیش نویس سند پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان تدوین شد
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/02/08
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط وزارت آموزش و پرورش، نادر منصورکیایی اظهار داشت: پیش نویس سند راهبردی پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان با هدف ایجاد وحدت رویه، تعیین اهداف کلان، طراحی سیاستهای اجرایی، طراحی استراتژی ها و ترسیم چشم انداز در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تدوین شد.

وی در تشریح جزئیات این سند افزود: پیش نویس سند راهبردی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانش آموزان در قالب 3 هدف کلان، 7 استراتژی، 9 راهکار اجرایی و 36 برنامه و پروژه، طراحی و تدوین شده است و مبنای برنامه ریزی های دفتر و ادارات کل آموزش و پرورش کشور تا سال 1395 قرار خواهد گرفت.

کیایی با اشاره به تمرکز ویژه پیش نویس بر برنامه های پیشگیری اولیه در گروه سنی کودکان و نوجوانان، مراقبت اجتماعی از کودکان و نوجوانان در معرض خطر و پرخطر، طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمین، گسترش نرخ پوشش برنامه های پیشگیری، توسعه برنامه های مبتنی بر شواهد در زمینه پیشگیری، گسترش مشارکتهای مردمی از طریق الگوهای اجتماع محور در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توجه ویژه به مشارکت خانواده ها در برنامه های پیشگیرانه را از جمله استراتژی های تعیین شده در این سند دانست.

وی ادامه داد: پیش نویس سند مذکور به منظور اعتباربخشی در اختیار ادارات کل آموزش و پرورش کشور قرار می گیرد تا پس از نهایی شدن به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ارائه شود.