مدیر سیستم
  دکتر حمید ابوسعیدی سرپرست معاونت امور اجتماعی دانشگاه شد
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/07/12
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :به گزارش وب دا کرمان؛ دکتر علی‌اکبر حق‌دوست طی ابلاغی دکتر حمید ابوسعیدی را به عنوان سرپرست 
معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان منصوب کرد.

Microsoft Word - TMP106901281210