۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين

مسئولان و کارشناسان SDH روز دوشنبه مورخ 98/8/20 در نشستی با نمایندگان حوزه اجتماعی نیروی انتظامی کرمان به بررسی مسائل و مشکلات حوزه اجتماعی و همچنین  بررسی راهکارهای مشترک در خصوص رفع آن ها پرداختند .

در این نشست دکتر وحید برهانی نژاد معاون مرکز با بیان اقدامات انجام شده در راستای اجتماعی شدن سلامت، محورهای مشترک این مرکز با حوزه اجتماعی نیروی انتظامی را به منظور همکاری فی ما بین ارائه نمودند.

طرح نشاط ، طرح خشونت و مطالعه میزان تجربیات مثبت و منفی ایرانیان ، از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . همچنین سرگرد غفوری نماینده حوزه اجتماعی نیروی انتظامی استان ضمن ابراز خرسندی از اقدامات علمی صورت گرفته خاطر نشان نمودند که  پلیس اقدامات براساس تحقیقات صورت گرفته را ، رسالت خود می داند و بدون تردید این پژوهش های صورت گرفته بستری مناسب برای اقدامات عملی و موثرپلیس را فراهم خواهم نمود. در پایان وی خواستار تداوم این نشست ها و تبادل تفاهم نامه ای ما بین دانشگاه علوم پزشکی وفرماندهی نیروی انتظامی کرمان در راستای بررسی و اقدام موثر در خصوص معضلات اجتماعی شد.