۱۴۰۰ سه شنبه ۱۲ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ بهمن   

در تاریخ 99/11/15 جلسه ای به منظور ارائه گزارش عملکرد مرکز در سه ماه گذشته، همچنین ارزشیابی کیفی مرکز ارائه گردید. مقرر شد در راستای برنامه عملیاتی مرکز در سال 1400 برنامه های آموزشی و اولویت های پژوهشی برنامه ریزی شود.