۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند   

در تاریخ 1399/12/02 جلسه ای در مرکز بهداشت شهرستان با حضور جناب آقایان دکتر نخعی، دکتر اسکندری(رئیس مرکز  بهداشت)، دکتر برهلانی نژاد(رئیس مرکز)، آقای ثمری(رئیس روابط عمومی دانشگاه) و مسئولین فنی مرکز بهداشت تشکیل گردید. در این جلسه هدف از استقرار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در مرکز بهداشت توسط دکتر برهانی نژاد عنوان گردید و سپس فرصت ها و تعاملات بین بخشی به منظور ایجاد مداخلات جهت رفع مشکلات و معضلات SDH مردم شهر کرمان بیان شد.