۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند   

 

افیلیشن مرکز (وابستگی سازمانی)

  

آدرس در مقالات انگلیسی

 Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
 
 
 
آدرس در مقالات فارسی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت،
پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران