۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين

اولویت های پژوهشی این مرکز شامل موارد زیر می باشد:

 

 

  1. نشاط
  2. سلامت روان
  3. حوادث و بلایا
  4. اپیدمیولوژی اجتماعی(عدالت در سلامت، سرمایه اجتماعی)