۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ بهمن   

 

 

دکتر وحید رضا برهانی نژاد

ریاست مرکز

 

درجه علمی: دکتری تخصصی سالمند شناسی
مرتبه علمی: استادیار

 

       

رزومه

 

v.borhani@yahoo.com