۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ مرداد   

 

 

کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پژوهشکده آینده پژوهی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

کد پستی: 7616911320

034-31325417

sdh.kmu@gmail.com