۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ بهمن   

 

 

دکتر حسین صافی زاده

عضو هیات موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی 
مرتبه علمی: استاد

رزومه

hossein.safizadeh@gmail.com

 

 


 

دکتر فرزانه ذوالعلی

عضو هیات علمی

 

درجه علمیدکتری تخصصی اپیدمیولوژی 
مرتبه علمی: دانشیار

 

       

رزومه

 

zolalafarzaneh@gmail.com