۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر   

دکتر وحیدرضا برهانی نژاد

درجه علمیدکتری سلامت سالمندان
مرتبه علمی: استادیار

 

تلفن :

31325631

31325417

ایمیل:

v.borhani@yahoo.com