۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند   

نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

نام مرکز تحقیقات: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

نام رییس مرکز تحقیقات: دکتر وحید رضا برهانی نژاد

زمینه فعالیت مرکزتحقیقات: مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

میزان فضای فیزیکی در اختیار مرکز تحقیقات به متر مربع: 42 متر مربع

تعداد اعضای هیات علمی/ پژوهشگر مرکز تحقیقات: 27 نفر عضو هیات علمی و 2 نفر پژوهشگر

 

ردیف

نام عضو هیات علمی/ پژوهشگر

رتبه

تخصص

نوع همکاری: تمام وقت/نیمه وقت

عضویت در شوراهای مرتبط

شهرستان/استان/ملی

1

دکتر حسین صافی زاده

استاد

پزشکی اجتماعی

پاره وقت

مشاور رییس دانشگاه در امور ستادی و اجتماعی

2

دکتر نوذر نخعی

استاد

پزشکی اجتماعی

پاره وقت

عضو هیات اندیشه ورز اموراجتماعی استانداری و سپاه پاسداران

3

دکتر محمد مهدی فداکار

استادیار

جامعه شناسی

پاره وقت

 

4

دکتر عباس عباس زاده

دانشیار

پرستاری

پاره وقت

 

5

دکتر علی میرزازاده

استادیار

اپیدمیولوژی

پاره وقت

 

6

دکتر فرزانه ذوالعلی

دانشیار

اپیدمیولوژی

پاره وقت

 

7

دکتر وحیدرضا برهانی نژاد

استادیار

سالمندی

تمام وقت

عضو گروه کاری سلامت و امنیت غذایی-عضو کارگروه فرهنگی اجتماعی شورای فرهنگ عمومی – عضو کارگروه پیشگیری از اسیب های اجتماعی و اعتیاد

8

دکتر وحید یزدی فیض آبادی

استادیار

سیاستگذاری سلامت

پاره وقت

عضو کمیته مسئولیت اجتماعی معاونت آموزشی دانشگاه- عضو کمیته شورای گام دوم انقلاب در سطح استان

9

دکتر عابدین ایرانپور

استادیار

ارتقا سلامت

پاره وقت

 

10

دکتر محمدحسین مهرالحسنی

دانشیار

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پاره وقت

 

11

دکتر سمیه نوری حکمت

استادیار

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پاره وقت

 

12

دکتر رضا دهنویه

دانشیار

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پاره وقت

 

13

دکتر محسن مومنی

استادیار

پزشکی اجتماعی

پاره وقت

 

14

دکتر مینا دانایی

استادیار

پزشکی اجتماعی

پاره وقت

 

15

دکتر حبیبه احمدی پورفرسنگی 

دانشیار

پزشکی اجتماعی

پاره وقت

 

16

دکتر سجاد زارع

استادیار

بهداشت کار

پاره وقت

 

17

دکتر حجت شیخ بردسیری

استادیار

سلامت در بلایا

پاره وقت

 

18

دکتر علی خالویی

استادیار

پزشکی اجتماعی

پاره وقت

 

19

دکتر بهشید گروسی

استاد

اعصاب و روان (روانپزشک)

پاره وقت

 

20

دکتر سعیده گروسی

استادیار

جامعه شناسی

پاره وقت

 

21

دکتر سید وحید احمدی طباطبایی

استادیار

ارتقا بهداشت

پاره وقت

 

22

دکتر محبوبه اسحاقی

استادیار

سلامت کار

پاره وقت

 

23

دکتر مسعود مقدری

استادیار

طب سنتی

پاره وقت

 

24

دکتر عاطفه احمدی

استادیار

مشاوره – پزشک

پاره وقت

 

25

دکتر پروین منگلیان

دانشیار

پرستاری

پاره وقت

 

26

دکتر آناهیتا بهزادی

استادیار

سیاستگذاری سلامت

پاره وقت

 

27

صابر امیرزاده

کارشناس ارشد

امار زیستی

تمام وقت

 

28

الناز قاسمی

کارشناس ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

تمام وقت

 

29

مژگان نگارستانی

کارشناس ارشد

مدیریت دولتی

تمام وقت

عضو کمیته دید بانی سلامت کارگروه سلامت و امنیت غذایی