۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۴ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۵ اسفند   
  • لیست اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات: بر اساس پنل خبرگان

 

ردیف

سال

اولویت های پژوهشی

1

96

1) آسیب های اجتماعی 2) تکامل دوران کودکی 3) اعتیاد4) سبک زندگی 5) بهره وری از خدمات سلامت6) بیماریهای غیرواگیر7) سلامت روان  

2

97

1) سبک زندگی 2) بیماریهای غیر واگیر3) تکامل دوران کودکی 4) سالمندی 5) حوادث6) سلامت روان 7) آسیب های اجتماعی (اعتیاد) 8) عوامل محیط کار

3

98

1) سبک زندگی 2) اعتیاد 3) بیماریهای غیر واگیر4) سالمندی5) تکامل دوران کودکی 6) سلامت روان 7) بیماریهای واگیردار8) عوامل محیط کار9) بلایا وحوادث