۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر

Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Collapse درباره مرکزدرباره مرکز
معرفی
Collapse اعضاءاعضاء
رئیس
روسای سابق
هیئت موسس
اعضاء پیوسته
اعضاء وابسته
برنامه راهبردی
چارت سازمانی
Collapse فعالیت های پژوهشیفعالیت های پژوهشی
معاون پژوهشی
اعضا پژوهشی مرکز
اولویت های پژوهشی
Collapse طرح های تحقیقاتیطرح های تحقیقاتی
93
94
95
96
97
98
Collapse محصولات پژوهشیمحصولات پژوهشی
Collapse مقالاتمقالات
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
ناب
وابستگی سازمانی
Collapse آیین نامه ها و دستورالعمل هاآیین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم پروپوزال خام
راهنمای ثبت مقالات چاپ شده در پژوهان
راهنمای ثبت Proposal طرح های تحقيقاتي
شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر
Collapse فعالیت های آموزشیفعالیت های آموزشی
Collapse کارگاه ها و فایل های آموزشیکارگاه ها و فایل های آموزشی
ویدئو های آموزشی
فایل های آموزشی
کارگاه های آموزشی
ثبت نام در کارگاه
Collapse کروناکرونا
فکت شیت 1
فکت شیت 2
فکت شیت 3
Collapse مستندات ارزشیابی کیفیمستندات ارزشیابی کیفی
مشخصات مرکز
شورا پژوهشی
Collapse برنامه راهبردیبرنامه راهبردی
فایل برنامه راهبردی
Research Line
Research Map
Road Map
اولویت های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
کارگاه ها
اطلاعات مربوط به بودجه مرکز
مقالات برتر
طرح های برتر
Collapse انتقال دانشانتقال دانش
فکت شیت ها
مولتی مدیا
کتابچه
برنامه تلویزیونی
اثرگذاری
ارتباط با ما
راهنمای جستجو