۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ دوشنبه ۱ آبان  

مورخ 1402/07/05 جلسه‌ای با حضور آقای دکتر بوستانی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی و آقای دکتر طباطبائی در خصوص همکاری‌های پژوهشی بین گروه مذکور و مرکز برگزار شد. در این جلسه حیطه‌های فعالیت مرکز، اعضا هیات علمی و تخصص آنها و کارهای پژوهشی شاخص انجام شده و در دست انجام مرکز معرفی شد.