۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ دوشنبه ۱ آبان  

مورخ 1402/07/26 جلسه‌ای با حضور نمایندگان انجمن الکلی‌های گمنام و آقای دکتر طباطبائی در خصوص فعالیت‌های انجمن و فعالیت‌های مرکز و نحوه همکاری و ارائه مشاوره به انجمن مذکور برگزار شد.