۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ آبان   

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری و پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت از خرداد ماه سال 1391 با هدف انجام پژوهشهای کاربردی در حیطه عوامل اجتماعی موثر برسلامت موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی گردید.