۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير   

 

افیلیشن مرکز (وابستگی سازمانی)

  

آدرس در مقالات انگلیسی

 Social Determinants of Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
 
scopus ID: 60203833
 
آدرس در مقالات فارسی

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت،
پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

شناسه اسکوپوس: 60203833