۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۳ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ سه شنبه ۱۲ مهر   

اولویت های پژوهشی این مرکز شامل موارد زیر می باشد:

 

 

  1. سالمندی
  2. مادر و کودک
  3. پیشگیری از بیماری های واگیر
  4. پیشگیری از بیماری های غیر واگیر
  5. آسیب های روانی اجتماعی و اعتیاد
  6. . امنیت غذایی
  7. سبک زندگی و رفتار
  8. ارزیابی پیامدهای سلامت