۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۴ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير   

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس/ مدرسین

تعیین حجم نمونه با استفاده از نرم افزارهای minitab و R

1393/10/30

دکتر یونس جهانی

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

1393/12/4

 

STATA

1394/3/19

 

مطالعات کیفی

1394/10/14-15

دکتر فرزانه ذوالعلی

Propessional Email

1395/5/27

دکتر فرزانه ذوالعلی

survey

1395/5/30-6/1 دکتر فرزانه ذوالعلی- دکتر محمدرضا بانشی- دکتر فرزانه رعائی

شبکه های اجتماعی و استناد

1395/8/3 دکتر مریم اخوتی- عاطفه ذوالفقارنسب

شبکه های اجتماعی و استناد

1395/8/17 دکتر مریم اخوتی- عاطفه ذوالفقارنسب

تحلیل Net work social - nodexl

1396/12/9

حمید شرکا

طراحی نقشه ذهنی

1397/3/1

مهدیه منتظری- علی افراز

تئوری های اجتماعی

1397/4/23

دکتر فرزانه ذوالعلی