۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد   

 

 

دکتر سید وحید احمدی طباطبایی

ریاست مرکز

 

درجه علمی: دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مرتبه علمی: استادیار

 

      

رزومه

علم سنجی

 

 

v.tabatabaei@gmail.com