۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ شنبه ۴ آذر   

 

 

الناز قاسمی

پژوهشگر

 

درجه علمی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 

       

31325407

   

el.ghasemi.65@gmail.com

                         

 

 

 

فرزانه اشرفی نیا

پژوهشگر

 

درجه علمی: کارشناسی ارشد مامایی
 

       

31325407

   

ashrafifarzaneh60@yahoo.com