۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد   

 

 

دکتر حسین صافی زاده

عضو هیات موسس

 

درجه علمیدکتری تخصصی پزشکی اجتماعی 
مرتبه علمی: استاد

رزومه

علم سنجی

 

hossein.safizadeh@gmail.com

 

 


 

دکتر فرزانه ذوالعلی

عضو هیات علمی

 

درجه علمیدکتری تخصصی اپیدمیولوژی 
مرتبه علمی: دانشیار

 

       

رزومه

علم سنجی

 

 

zolalafarzaneh@gmail.com

 

 

 

دکتر وحید رضا برهانی نژاد

عضو هیات علمی

 

درجه علمی: دکتری تخصصی سالمند شناسی
مرتبه علمی: استادیار

 

       

رزومه

علم سنجی

 

 

v.borhani@yahoo.com