۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۸ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۲ آذر   

 

 

 

دکتر وحید رضا برهانی نژاد

عضو هیات علمی

 

درجه علمی: دکتری تخصصی سالمند شناسی
مرتبه علمی: استادیار

 

       

رزومه

علم سنجی

 

 

v.borhani@yahoo.com