۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۸ شهريور   

 

 

عنوان

تعیین اپیدمیولوژی جغرافیایی خودکشی و اقدام به آن و عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با آن در سطح استان کرمان طی سال های 1386-1394

سال

1396

شماره طرح

96000010

مجری

راحله امیرزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی پایبندی به درمان و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به پر فشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر کرمان در سال 1396

سال

1396

شماره طرح

96000108

مجری

حبیبه احمدی پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی تاثیر افسردگی و اضطراب بر علایم جسمی مراجعین به درمانگاه های شهری و بیمارستان های آموزشی شهر کرمان 1397

سال

1396

شماره طرح

96000110

مجری

بهشید گروسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی وضعیت تغذیه ای و سبک زندگی در شهروندان کرمانی در سال 1396

سال

1396

شماره طرح

96000126

مجری

حسین صافی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی فراوانی و عوامل موثر بر تمکین درمان در بیماران دیابت نوع دوم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان در سال 1396

سال

1396

شماره طرح

96000148

مجری

علی خالوئی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی توزیع جغرافیایی و مشخصات اپیدمیولوژیک بیماران سوختگی بستری در بخش سوختگی بیمارستان شفا کرمان در سال 1397

سال

1396

شماره طرح

96000527

مجری

معصومه نجمی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی انواع خشونت خانگی و عوامل مرتبط با آن در مردان متاهل شهر کرمان (1397)

سال

1396

شماره طرح

96000561

مجری

مریم صابر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

تبیین تجارب زنان 50-40 ساله شهر کرمان از سبک زندگی سالم در سنین یائسگی بر اساس مدل HAPA و توانمند سازی آنها مبتنی بر این مدل: یک مطالعه ترکیبی

سال

1396

شماره طرح

96000570

مجری

مریم صابر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

ارزیابی فراوانی عوامل خطر و میزان خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان 30 سال و بالاتر شهر کرمان با استفاده از مدل های Gail, Tyrer-cuzick, Breast cancer screening (BCS) chart در سال 1396

سال

1396

شماره طرح

96000620

مجری

مینا دانایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی شیوع اختلالات خلقی و اضطرابی و بررسی عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 مراجعه کننده به درمانگاه های سر پایی شهر کرمان

سال

1396

شماره طرح

96000660

مجری

بهشید گروسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی رابطه کیفیت خواب و سطح عملکردی با سقوط در سالمندان شهر کرمان-1396

سال

1396

شماره طرح

96000672

مجری

وحیدرضا برهانی نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و کیفیت محل سکونت با نشاط اجتماعی در بالغین شهر کرمان 1396

سال

1396

 

شماره طرح

96000689

مجری

علی اکبر حق دوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

شیوع سوء رفتار در سالمندان و رابطه آن با وضعیت سلامت در شهر کرمان

سال

1396

 

شماره طرح

96000732

مجری

محبت محسنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی شیوع و عوامل خطر و محافظت کننده مصرف تفننی مواد مبتنی بر مدل توسعه اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر بم در سال ۹۵-۹۶

سال

1396

 

شماره طرح

96000790

مجری

عابدین ایرانپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی مسئولیت پذیری و نگرش کارکنان بهداشتی درمانی شهر کرمان نسبت به سالمندان

سال

1396

 

شماره طرح

96000814

مجری

وحیدرضا برهانی نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

رابطه حمایت اجتماعی با سلامت و شادکامی در سالمندان شهر کرمان

سال

1396

 

شماره طرح

96000933

مجری

وحیدرضا برهانی نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و نشاط سازمانی در کارکنان بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1397

سال

1396

 

شماره طرح

96000998

مجری

مژگان نگارستانی

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

ایجاد حساسیت و آگاهی نسبت به امر نشاط فردی ، اجتماعی و سازمانی در مدیران و دانشجویان در شهر کرمان

سال

1396

 

شماره طرح

96001007

مجری

فرزانه ذوالعلی