۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۸ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۸ شهريور   

عنوان

نقش برنامه درسی پنهان بر نگرش به اتانازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سال

1400

شماره طرح

400000048

مجری

وحیدرضا برهانی نژاد

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی شیوع مشکلات روانی اجتماعی در کودکان سنین قبل از ورود به مدرسه شهر کرمان و امکانسنجی اجرای غربالگری

سال

1400

شماره طرح

400000210

مجری

علی بهرام نژاد

 

 

 

 

 

عنوان

تولید محتوای رسانه ای آموزشی برای مراقبین غیر رسمی سالمندان

سال

1400

شماره طرح

400000223

مجری

وحیدرضا برهانی نژاد

 

 

 

 

 

عنوان

پیش بینی روش های مدارا با درد بر اساس حمایت اجتماعی با میانجیگری کیفیت زندگی و شیوه زندگی در بین زنان با آرتروپلاستی زانو در شهر کرمان

سال

1400

شماره طرح

400000237

مجری

سوده مقصودی

 

 

 

 

 

عنوان

مقایسه فراوانی عوامل خطر بیماری¬های غیرواگیر در جمعیت عمومی استان کرمان قبل و بعد از پاندمی کووید-19

سال

1400

شماره طرح

400000530

مجری

آرش فروهری

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی با تاب‌آوری روان‌شناختی و امیدواری در زنان سرپرست خانوار شهر سیرجان در سال 1400

سال

1400

شماره طرح

400001046

مجری

پرنیا ابوالقاسمی نژاد

 

 

 

 

 

عنوان

عوامل موثر بر مصرف خودسرانه داروها و خود درمانی در بین سالمندان شهر کرمان

سال

1400

شماره طرح

400001167

مجری

وحیدرضا برهانی نژاد

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی وضعیت افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه بدنبال عفونت کووید-19 ،در بیماران بستری در بیمارستان های شهر کرمان: یک مطالعه کوهورت آینده نگر

سال

1400

شماره طرح

400001188

مجری

سید وحید احمدی طباطبائی

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی کیفیت زندگی جنسی و تأثیر آن بر ترس از زایمان زنان باردار

سال

1400

شماره طرح

400001218

مجری

فرزانه اشرفی نیا