۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۸ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۸ شهريور   

عنوان

عوامل خطر مرتبط با مرگ در بیماران مبتلا به COVID-19 در بیمارستان افضلی پور کرمان در اپیدمی 99-98

سال

1399

شماره طرح

99000003

مجری

سیمین مهدی پور

 

 

 

 

 

عنوان

درک خطر ایرانیان در خصوص بیماری کووید 19

سال

1399

شماره طرح

99000187

مجری

سمیه علیزاده حتکنی

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی فراوانی و کیفیت مقالات منتشر شده در خصوص کووید-19 توسط محققین ایرانی در پایگاه های داده PubMed و Scopus در سالهای 1399-1398

سال

1399

شماره طرح

99000240

مجری

محسن مومنی

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی میزان استرس، افسردگی و اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 در دانشجویان علوم پزشکی جنوب شرق ایران در سال1399

سال

1399

شماره طرح

99000279

مجری

سمیه علیزاده حتکنی

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی خشونت شغلی علیه کارکنان پارامدیک اورژانس پیش بیمارستان های شهری وجاده ای ومعرفی فاکتورهای مرتبط با این نوع خشونت در استان کرمان

سال

1399

شماره طرح

99000355

مجری

حجت فرهمندنیا

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی عوامل پیش گویی کننده انجام غربالگری سرطان دهانه رحم بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت و درمانگاه زنان بیمارستان افضلی پور شهر کرمان در سال 1400

سال

1399

شماره طرح

99000478

مجری

محسن مومنی

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی میزان پاسخ بیمارستان های خصوصی ودولتی استان کرمان به مخاطرات بیولوژیک : به عنوان بخشی از فرایند مدیریت خطر بیمارستان

سال

1399

شماره طرح

99000549

مجری

حجت فرهمندنیا

 

 

 

 

 

عنوان

ارزیابی تأثیر خدمات سلامت روان در منطقه حاشیه نشین شهرک صنعتی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی ساکنین منطقه

سال

1399

شماره طرح

99000612

مجری

وحیدرضا برهانی نژاد

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی پاسخ های ذهنی و نروفیزیولوژیک ناشی از تلاش ذهنی در اپراتورهای اتاق کنترل صنایع فولاد در جنوب شرق ایران در سال 1399

سال

1399

شماره طرح

99000628

مجری

سجاد زارع

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی ارتباط بین سبک زندگی سالم با عزت نفس و سرزندگی ذهنی در سالمندان شهر سیرجان در سال 1399

سال

1399

شماره طرح

99000816

مجری

سمیه علیزاده حتکنی

 

 

 

 

 

عنوان

عوامل موثر بر ابعاد خدمات مراقبتهای ادغام یافته سلامت سالمندی در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه شهر کرمان

سال

1399

شماره طرح

99000906

مجری

وحیدرضا برهانی نژاد

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی کمی و کیفی بحران سالمندی در شهر کرمان و ارائه نقش راه پیشنهادی

سال

1399

شماره طرح

99001125

مجری

وحیدرضا برهانی نژاد

 

 

 

 

 

عنوان

پیش بینی و مدلسازی تاثیر سالمندی جمعیت بر نظام سلامت ایران و الزامات مواجه با آن در افق 1410

سال

1399

شماره طرح

99001126

مجری

وحیدرضا برهانی نژاد