۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۸ شهريور   

عنوان

بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرسنل شاغل در ستاد و مراکز خدمات جامع سلامت استان کرمان 1398

سال

1398

شماره طرح

98000013

مجری

محجویه رمضان زاده

 

 

 

 

 

 

عنوان

طراحی، ساخت،نصب و ارزیابی راندمان سایلنسرجذبی جهت کنترل صدای فن سانتریفیوژی

سال

1398

شماره طرح

980000273

مجری

سجاد زارع

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی مدیریت مصرف آب در بیمارستان های آموزشی کرمان: مطالعه موردی بیمارستان افضلی پور کرمان

سال

1398

شماره طرح

970000997

مجری

وحید رضا برهانی نژاد

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی شیوع خشونت خیابانی علیه زنان در مکان های عمومی شهر کرمان

سال

1398

شماره طرح

980000220

مجری

میلاد احمدی گوهری

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی شیوع خشونت خانگی علیه زنان در شهر کرمان با استفاده از روش بسط شبکه ای و روش مستقیم

سال

1398

شماره طرح

980000219

مجری

میلاد احمدی گوهری

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی سیاست های اجرایی دولت جهت مقابله با بحران کم آبی در کشور ایران

سال

1398

شماره طرح

970000985

مجری

فرزانه ذوالعلی

 

 

 

 

 

عنوان

طراحی و اجرای سامانه مشارکتی مبتنی بر شاخص های شهر سالم به منظور ارتقاء عدالت در سلامت: مطالعه موردی محلات شهرک باهنر، پارک مطهری و فیروزآباد

سال

1398

شماره طرح

970000590

مجری

وحید رضا برهانی نژاد