۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۸ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۸ شهريور   

 

 

عنوان

بررسي نیازهای آموزشی قبل از ازدواج از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان سال 1392

سال

1393

شماره طرح

93/566

مجری

عصمت رضابیگی داورانی، محبت محسنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی نیازهای آموزشی پزشکان خانواده روستایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393

سال

1393

شماره طرح

93/30

مجری

نسرین طبسی نژاد، محبت محسنی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

کاربرد الگوی پرسید- پروسید بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از استئوپروز در شهرکرمان در سال1393 

سال

1393

شماره طرح

93/353

مجری

محبت محسنی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی تاثیر مداخله آموزش بهداشت بر اساس مدل پرسید-پروسید بر روی کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمان

سال

1393

شماره طرح

93/471

مجری

محبت محسنی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

تاثیر مداخله ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر رفتار قلیان کشیدن دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سال

1393

شماره طرح

93/472

مجری

محبت محسنی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی عوامل خطر مرتبط با وزن پایین هنگام تولد در جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان بافت در سالهای 1392-1393: یک مطالعه مورد-شاهدی

سال

1393

شماره طرح

93/396

مجری

مینا دانایی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

عوامل اجتماعی موثر بر تصمیم گیری داوطلبین عضویت در بانک اهداء عضو : با رويکرد ترکيبي ( کمي – کيفي)-سال 1393

سال

1393

شماره طرح

93/482

مجری

طاهره شریفی، سید سعید طباطبایی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی موثر در بروز رفتار فرسایشی در افراد مبتلا به دیابت در برنامه های آموزش خودمراقبتی: با رويکرد ترکيبي (کمي – کيفي) - سال 1393

سال

1393

شماره طرح

93/483

مجری

طاهره شریفی، سید سعید طباطبایی

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی شیوع کم وزنی هنگام تولد و علل مرتبط با آن در متولدین زنده استان کرمان در سالهای1393

سال

1393

شماره طرح

93/550

مجری

محسن مومنی، حسین صافی زاده