۱۴۰۳ شنبه ۲۵ فروردين
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۱۱ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ سه شنبه ۲۸ شهريور   

 

 

عنوان

بررسی تأثیر سلامت معنوی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به مرکز درمانی بیماران خاص شهرستان کرمان در سال 1393

سال

1394

شماره طرح

94/170

مجری

پوران حدیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

مقایسه رشد کودکان با وزن هنگام تولد کم و کودکان با وزن هنگام تولد طبیعی متولد شده در سال  1390 در مراکزبهداشتی و درمانی شهرستان کهنوج درسال 1392: یک مطالعه کوهورت گذشته نگر

سال

1394

شماره طرح

94/81

مجری

مینا دانایی

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی وضعیت خود مراقبتی در خانم‌های مراجعه کننده به مراکز و پایگاه‌های بهداشتی- درمانی شهری کرمان - 1393

سال

1394

شماره طرح

94/226

مجری

حبیبه احمدی پور

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی ارتباط بین سبک زندگی موثر بر وزن و شاخص توده بدنی در  خانم¬های مراجعه کننده به مراکز و پایگاه¬های بهداشتی- درمانی شهری کرمان - 1393

سال

1394

شماره طرح

94/10

مجری

حبیبه احمدی پور

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

استفاده از مدل بزنف بر روی رفتارهای ارتقا دهنده ی سلامت دهان و دندان دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بافت سال 93

سال

1394

شماره طرح

94/53

مجری

محبت محسنی،زهره ناصری پور تکلو

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی تاثیر مداخله آموزش بهداشت مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پیروی ازدستورات دارویی بیماران دیابتی مراجعه کننده به واحد دیابت شهرستان زرند در سال 1393

سال

1394

شماره طرح

94/64

مجری

محمدمهدی فداکار, نرگس خانجانی

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی تا ثیر اموزش رابطین بهداشتی بر ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی کرمان در زمینه عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در سال 1394

سال

1394

شماره طرح

94/201

مجری

عصمت رضابیگی داورانی-محبت محسنی

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی آگاهی و نگرش  بالغین شهر کرمان در مورد کشیدن قلیان در سال 1394

سال

1394

شماره طرح

94/377

مجری

محسن مومنی، اکرم جباری نژاد کرمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی ارتباط سلامت عمومی با فعالیت بدنی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394

سال

1394

شماره طرح

94/328

مجری

مینا دانایی

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان شاغل در بیمارستان شفا کرمان در سال 1394

سال

1394

شماره طرح

94/481

مجری

سجاد خسروی

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد رفتارهای مردم در خصوص جمع آوری زباله

سال

1394

شماره طرح

94/480

مجری

احسان موحد

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسي وضعيت شادکامي در زنان ساکن شهر کرمان در سال 1394

سال

1394

شماره طرح

94/482

مجری

مینا دانایی

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

بررسی سطح سلامت اجتماعی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 95

سال

1394

شماره طرح

94/556

مجری

علی خالویی